З метою покращення обслуговування елементів мережі АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», підвищення оперативності усунення пошкоджень та ефективності надання послуг, з лютого 2020 р. проводяться зміни в структурі компанії, а саме, по деяких населених пунктах зміняться обслуговуючі РЕМ.
У зв’язку з вищевказаним, споживачі зможуть звертатися за обслуговуванням до іншого РЕМ, який територіально ближче до їх населеного пункту.
Розширення меж РЕМ м. Одеса:
Центрального РЕМ - за рахунок частини Овідіопольського та Південного РЕМ;
Південного РЕМ - за рахунок частини Овідіопольського та Чорноморського РЕМ;
Північного РЕМ - за рахунок частини Біляївського та Лиманського РЕМ.
Технічні роботи зміни меж обслуговуючих РЕМ будуть здійснюватися після закриття робочого періоду відповідного програмного забезпечення. Для юридичних споживачів - з нового розрахункового періоду, для побутових споживачів – з 1-го березня.
Разом з тим, відбудуться зміни в особових рахунках: зміниться перша частина рахунку (книга особового рахунку), яка визначає приналежність до нового РЕМ.
Щодо передачі показань через онлайн-сервіси: в особистих кабінетах буде автоматично змінено книгу обслуговуючого РЕМ, на оновлену інформацію по особовим рахункам та обслуговуючим РЕМ.
Перелік адрес зміни географічних меж обслуговуючих РЕМ та необхідну інформацію, споживачі зможуть отримати у фахівців Центрів обслуговування клієнтів.

Корпоративне управління

Принципи корпоративного управління АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»:

 

У своїй діяльності АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» керується принципами корпоративного управління,   закріпленими Цивільним кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про цінні папери і фондовий ринок», Принципами корпоративного управління, затвердженими рішенням Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 року N 955, Статутом АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», серед яких:

 

  • Захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими вони володіють, та інших факторів;
  • Забезпечення ефективного управління діяльністю Товариства шляхом створення дієвої, незалежної Наглядової ради та кваліфікованого виконавчого органу (Правління), раціонального і чіткого розподілу повноважень між ними;
  • Обов’язок посадових осіб органів Товариства діяти добросовісно та розумно в найкращих інтересах Товариства;
  • Принцип прозорості: Товариство своєчасно та доступними засобами розкриває повну та достовірну інформацію  з усіх суттєвих питань, що стосуються діяльності Товариства;
  • Забезпечення комплексного, незалежного об’єктивного та професійного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, як через залучення незалежного зовнішнього аудитора, так і через механізми внутрішнього контролю (створення Ревізійної комісії Товариства).

 

Саме неухильне дотримання наведених вище принципів всіма підрозділами Товариства, на думку АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», формує політику корпоративного управління Товариства та забезпечує спрямованість діяльності товариства на досягнення наведеної в Статуті АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» керівної мети  Товариства – покращення добробуту акціонерів за рахунок зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

 

Генеральний директор Фоменко Олександр Валерійович
Члени Наглядової ради

Савенков Олексій Григорович

Андрєєва Анастасія Олександрівна

Гриненко Рита Леонідівна

Документи:

    Пошук:

    Перейти до панелі інструментів