З метою покращення обслуговування елементів мережі АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», підвищення оперативності усунення пошкоджень та ефективності надання послуг, з лютого 2020 р. проводяться зміни в структурі компанії, а саме, по деяких населених пунктах зміняться обслуговуючі РЕМ.
У зв’язку з вищевказаним, споживачі зможуть звертатися за обслуговуванням до іншого РЕМ, який територіально ближче до їх населеного пункту.
Розширення меж РЕМ м. Одеса:
Центрального РЕМ - за рахунок частини Овідіопольського та Південного РЕМ;
Південного РЕМ - за рахунок частини Овідіопольського та Чорноморського РЕМ;
Північного РЕМ - за рахунок частини Біляївського та Лиманського РЕМ.
Технічні роботи зміни меж обслуговуючих РЕМ будуть здійснюватися після закриття робочого періоду відповідного програмного забезпечення. Для юридичних споживачів - з нового розрахункового періоду, для побутових споживачів – з 1-го березня.
Разом з тим, відбудуться зміни в особових рахунках: зміниться перша частина рахунку (книга особового рахунку), яка визначає приналежність до нового РЕМ.
Щодо передачі показань через онлайн-сервіси: в особистих кабінетах буде автоматично змінено книгу обслуговуючого РЕМ, на оновлену інформацію по особовим рахункам та обслуговуючим РЕМ.
Перелік адрес зміни географічних меж обслуговуючих РЕМ та необхідну інформацію, споживачі зможуть отримати у фахівців Центрів обслуговування клієнтів.

Нормативні документи

ШАНОВНІ ЗАМОВНИКИ!

 

Доводимо до Вашого відома інформацію про діючі нормативні документи з питань приєднання електроустановок замовників до електричних мереж:

– Закон України «Про ринок електричної енергії» (Закон України №2019-VIII від 13.04.2017), діє з 11.06.2017.  Стаття 21 «Приєднання електроустановок до електричних мереж» діє з 11.03.2018

– «Кодекс систем розподілу» (постанова НКРЕКП №310 від 14.03.2018 зі змінами постанова НКРЕКП №2595 від 03.12.2019), Розділ IV Порядок приєднання до систем розподілу діє з 07.12.2019

– «Методика (порядок) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу» (постанова НКРЕКП №1965 від 18.12.2018)   діє з 22.12.2018

– «Про затвердження ставок оплати за стандартне приєднання  на 2020 рік» (постанова НКРЕКП №2460 від 22.11.2019)  діє з 01.01.2020.

– «Про затвердження ставок оплати за нестандартне приєднання потужності та ставок плати за лінійну частину приєднання на 2020 рік» (постанова НКРЕКП №2461 від 22.11.2019)  діє з 01.01.2020

 

Стандартне приєднання (Пункт 88 статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії») приєднання електроустановки  замовника до діючих мереж оператора системи розподілу на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності:

– перший ступінь (потужність об’єкта до 16 кВт включно)

– другий ступінь (потужність об’єкта від 16 кВт до 50 кВт включно)

Нестандартне приєднання (підпункт 31 пункту 2.1 Кодексу систем розподілу)- приєднання до електричних мереж електроустановки, за умов приєднання якої ступені напруги в точці приєднання та точці забезпечення потужності не збігаються та/або за умови перевищення числових значень для стандартного приєднання, до електричних мереж суб’єкта господарювання, який не є ОСР.

          Місце (точка) забезпечення потужності (замовленої до приєднання) – місце (точка) в існуючих електричних мережах ОСР, від якого (якої) ОСР забезпечує розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності або приєднання генеруючих потужностей;

Місце приєднання (точка приєднання) електроустановки – існуюча або запроектована межа балансової належності електроустановок споживача або замовника, розташована на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки;

 

         Тип приєднання визначає АТ «Одесаобленерго» залежно від відстані та величини потужності. Відстань визначається по прямій лінії від точки приєднання електроустановок замовника до точки (місця) забезпечення потужності ступеня напруги 0,4 – 20 кВ, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання. За величину потужності приймається загальна величина потужності електроустановок замовника разом з існуючою дозволеною потужністю, згідно діючого договору про розподіл електроенергії.

Згідно Кодексу системи розподілу п. 4.1.32. Послуга з приєднання до електричних мереж ОСР не включає послугу із забезпечення влаштування комерційного обліку електричної енергії, яка надається постачальниками послуг комерційного обліку відповідно до Кодексу комерційного обліку.

Забороняється приєднувати електроустановки Замовника до електричних мереж побутових споживачів.(п.4.1.8. Кодексу)

Забороняється приєднувати до електричних мереж новозбудовані об’єкти (електроустановки), розміщені в охоронних зонах електричних мереж, з порушенням правил охорони електричних мереж (п.4.1.8. Кодексу)

 

З огляду на викладене АТ «Одесаобленерго» доводить до Вашого відома наступну Пам’ятку (станом на 02.01.2020р.).

 

 

ПАМ’ЯТКА

     про порядок приєднання електроустановок Замовників до електричних мереж

 

Для приєднання об’єкта Замовника до електромереж необхідно подати до центру обслуговування клієнтів (далі ЦОК)/ відповідного РЕМ АТ «Одесаобленерго» (за місцем розташування об’єкта Замовника) заяву про приєднання електроустановки певної потужності за встановленою Кодексом системи розподілу  формою (додається).

До заяви про приєднання додаються такі документи:

1).Копія документа, що підтверджує право власності чи користування цим об’єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об’єкта, копія документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою або копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку – викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки;

2). Копія ситуаційного плану та  копія викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 (1:1000, 1:500, 1:200) із зазначенням місця розташування об’єкта (об’єктів) Замовника, земельної ділянки Замовника або прогнозної точки приєднання (для об’єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше);

3). Копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання, а також подавати та отримувати документи;

4). Техніко-економічне обґрунтування  (ТЕО) (за наявності);

У разі приєднання фотоелектричної станції, що розташована на об’єкті архітектури (дах, фасад), до заяви про приєднання додаються:

Замовник – юридична особа або фізична особа-підприємець додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника податку на додану вартість (далі – ПДВ).

Замовник – фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті, серія та номер паспорта).

Для стандартного приєднання при наявності кадастрового номера у АТ «Одесаобленерго» запроваджено порядок подачі заяви та  оформлення договору на приєднання через мережу Internet в режимі On-linе.

Для оформлення заяви необхідно зайти на офіційний сайт АТ «Одесаобленерго» за посиланням oblenergo.odessa.ua перейти на сторінку натиснувши кнопку «Замовити приєднання», заповнити всі обов’язкові поля при наявності кадастрового номера.

 

За умови відсутності кадастрового номера отримання договору на приєднання через мережу Internet в режимі On-linе неможливе, необхідно звернутись в ЦОК або РЕМ АТ «Одесаобленерго» (за місцем розташування об’єкта Замовника).

Стандартне приєднання

 

  1. Процедура надання послуги стандартного приєднання передбачає:

 

1.1 Надання Замовником заяви  та необхідних документів до ОСР про приєднання за формою наведеною у додатку.

1.2  Визначення типу приєднання залежно від відстані та величині потужності.  У разі недосягнення згоди щодо визначення типу приєднання сторони, у тому числі разом з представниками центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, мають на місцевості спільно провести необхідні вимірювання, на підставі яких остаточно визначається тип приєднання.

1.3  Підготовка і видача замовнику проекту договору про стандартне приєднання, підписаного ОСР, та технічних умов(протягом 10 робочих днів з дня подачі заяви і надання всіх документів) .

1.4 Підписання Замовником договору про приєднання (час повернення до АТ «Одесаобленерго» підписаного договору – 20 календарних днів з дати отримання)

1.5 Оплата Замовником вартості приєднання відповідно до умов договору про приєднання.

1.6  Підготовка ОСР проекту зовнішнього електрозабезпечення

1.7. Подання Замовником розробленої ним проектної документації на погодження ОСР щодо її відповідності вимогам технічних умов у частині вибору параметрів електричного обладнання на станційному об’єкті (трансформаторна підстанція) замовника та узгодження технічних параметрів електричних мереж замовника із технічними параметрами електричних мереж ОСР на напрузі приєднання 6 кВ та вище;

1.8 Виконання ОСР будівельних робіт в електричних мережах від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок Замовника

1.9  Подання ОСР робочої напруги в точку приєднання електроустановок Замовника (на контактні з’єднання електричних мереж (межа балансової належності));

1.10  Підписання акта надання послуги про приєднання сторонами договору.

1.11 Улаштування вузла (вузлів) вимірювання, що виконує ОСР або незалежний постачальник послуги комерційного обліку за вибором Замовника, що надається на договорних засадах відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку;

 

ОСР після завершення робіт з приєднання повідомляє Замовника про готовність власних мереж до підключення електроустановок Замовника, надає довідку про виконання технічних умов у частині зовнішнього електрозабезпечення. Зазначена довідка є підставою для укладання Замовником договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії.

 

Після виконання процедури приєднання Замовник надає АТ «Одесаобленерго»  заяву на підключення разом із заявою на укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії та з пакетом документів, перелік яких передбачений пунктом 11.3.5 глави 11.3 розділу XI  Кодексу систем розподілу, а також додатково надає документ, що підтверджує отримання замовником послуги з улаштування комерційного обліку електричної енергії.

Підключення електроустановок Замовника до електричної мережі здійснюється протягом 5 робочих днів після отримання заяви Замовника або 10 робочих днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших Користувачів.

Фактом виконання зобов’язання ОСР з приєднання  до електричних мереж системи розподілу об’єкта Замовника (будівництво електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення від точки забезпечення потужності до точки приєднання) сторони вважатимуть  підписання сторонами акта про надання послуги з приєднання до електричних мереж системи розподілу.

Акт про  надання послуги з приєднання до електричних мереж  системи розподілу може бути також оформлений сторонами цього договору після подання робочої напруги та проведення випробувань електрообладнання замовника або обладнання зовнішнього електрозабезпечення замовника.

Строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок Замовника першого ступеня потужності становить  45 календарних днів, а другого ступеня потужності становить  60  календарних днів починаючи з наступного робочого дня від дати оплати Замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.

Встановлені строки надання послуг зі стандартних приєднань можуть бути змінені за згодою сторін договору про приєднання уразі впливу істотних факторів на тривалість будівельно-монтажних робіт або з інших причин.

У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або користувача (користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок) електропередавальна організація письмово повідомляє Замовника про причини збільшення терміну.

Після завершення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики продовжується відлік строку надання послуги з приєднання, про що інформується Замовник.

 

 

 

 Приєднання, яке не є стандартним.

 

АТ «Одесаобленерго» надає послугу з нестандартного приєднання «під ключ» або нестандартного приєднання з проектуванням лінійної частини приєднання замовником відповідно до умов договору про приєднання.

Процедура надання послуги нестандартного приєднання  «під ключ» відповідає стандартному приєднанню та виконується за тією ж процедурою

 

Процедура надання послуги нестандартного приєднання  з проектуванням лінійної частини приєднання замовником відповідає процедурі нестандартному приєднання «під ключ» за винятком проектування електричних мереж.

Додатково АТ «Одесаобленерго» здійснює заходи щодо відведення земельних ділянок для розміщення об’єктів електроенергетики.

У разі проектування лінійної частини приєднання самостійно Замовник розробляє на підставі технічних умов проектну документацію щодо будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) електричних мереж лінійної частини приєднання, щодо внутрішнього електрозабезпечення (у межах земельної ділянки Замовника) електроустановок Замовника від точки приєднання до об’єкта Замовника, щодо безпеки електропостачання та влаштування вузла комерційного обліку електричної енергії

Замовник погоджує розроблену на виконання Договору про нестандартне приєднання проектну документацію з АТ «Одесаобленерго» на відповідність вимогам технічних умов

Строк надання послуги з нестандартного приєднання “під ключ”, становить не більше:

120 календарних днів (у тому числі 30 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) – для Замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок до 160 кВт (включно);

230 календарних днів (у тому числі 30 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) – для Замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 160 кВт до 400 кВт (включно);

280 календарних днів (у тому числі 45 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) – для Замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 400 кВт до 1000 кВт (включно);

350 календарних днів (у тому числі 60 днів для проектування електричних мереж лінійної частини приєднання) – для Замовників із заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 1000 кВт до 5000 кВт (включно).

Якщо величина заявленої до приєднання потужності електроустановок Замовника становить більше 5000 кВт, строк надання послуги з приєднання визначається з урахуванням строків виконання відповідних заходів згідно з проектною документацію.

Перебіг строку надання послуги з приєднання починається з дня, наступного за днем оплати Замовником ОСР вартості послуги з приєднання до електричних мереж відповідно до умов договору про приєднання.

Послуга з нестандартного приєднання з проектуванням Замовником лінійної частини приєднання надається ОСР у строки, передбачені главою 4.3 Кодексу систем розподілу, без урахування строку на проектування електричних мереж лінійної частини приєднання.

 Подача документів

Документи на отримання технічних умов стандартного приєднання та нестандартного приєднання  із заявленою до приєднання потужністю до 50 кВт (включно) Замовники подають в ЦОК/РЕМ за місцем розташування об’єкта

Документи на отримання технічних умов нестандартного приєднання із замовленою до приєднання потужністю від 50 кВт і вище подаються в Департамент з технічних приєднань АТ «Одесаобленерго (м. Одеса, вул. М.Боровського, 28Б)

                   

      Структура АТ «Одесаобленерго»:

З метою підвищення якості обслуговування елементів мережі компанії, оптимізації витрат, підвищення оперативності усунення аварій та ефективності надання послуг проводиться оптимізація структури компанії:

 

 

1. Північний РЕМ
2. Центральний РЕМ
3. Південний РЕМ
4. Чорноморський РЕМ
5. Білгород-Дністровський РЕМ
6. Біляївський РЕМ
7. Іванівський РЕМ
8. Лиманський РЕМ
9. Овідіопольський РЕМ
10. Роздільнянский РЕМ
11. Арцизький РЕМ (Арцизький та Тарутинський адміністративні райони)
12. Болградский РЕМ
13. Ізмаїльський РЕМ (Ізмаїльський та Ренійський адміністративні райони)
14. Татарбунарський РЕМ (Татарбунарський та Саратський адміністративні райони)
15. Кілійський РЕМ
16. Березовський РЕМ
17. Подільський РЕМ (Подільський, Кодимський та Окнянский адміністративні райони)
18. Любашівський РЕМ (Ананьївський, Балтський та Савранський адміністративні райони)
19. Ширяєвський РЕМ (Миколаївський, Захарьевский та Великомихайлівський адміністративні райони)

Документи:

    Пошук:

    Замовити приєднання

    Перейти до панелі інструментів